طبق دستورالعمل سازمان #حفظ_نباتات کشور، واردات این آفتکشها از کشورهای دیگر ممنوع می باشد و تنها واردات #تکنیکال و فرموله کردن این سموم تا مجاز می باشد:
(به روز رسانی شده در اسفند 1400)

1. کلریدازون (پیرامین )
2. کلروتالونیل (داکونیل)
3. پرمترین (آمبوش)
4. پرفنوفوس (کراکرون)
5. گلایفوزیت (رانداپ)
6. ایندوکساکارب (آوانت)
7. پریمیکارب (پریمور)
8. کلرپیریفوس (دورسبان)
9. تیودیکارب (لاروین)
10. بروموپروپیلات (نئورون)
11. اسپیرودیکلوفن (انویدور)
12. هگزافلومورون (کنسالت)
13. ایمازاتاپیر (پرسوئیت)
14. متالاکسیل + مانکوزب (ردومیل)
@mahmoudvand22
15. بروموکسینیل + ام ث پ آ
16. متالدهاید
17. هگزی تیازوکس (نیسورون)
18. پروپارژیت (اومایت)
19. پاراکوات
20. اکسی کلرور مس 35 درصد (واردات تکنیکال این سم هم ممنوع می باشد)
21. آبامکتین (ورتیمک)
22. استوکلر (سورپاس)
23. فن پروپاترین (دانیتول)
24.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *