دستورالعمل کنترل سفیدبالکها در #گلخانه ها

سفیدبالکهای گلخانه ها شامل سفیدبالک پنبه، سفید بالک توتون، سفید بالک نقره ای، سفید بالک گلخانه هستند. برای کنترل این سفیدبالکها از دو روش کنترل غیرشیمیایی و #کنترل_شیمیایی استفاده می شود:
@mahmoudvand22
خسارت آنها به صورت تغذیه از شیره گیاهی و تضعیف گیاه میزبان، ترشح #عسلک و کاهش کیفیت محصول، ایجاد لکه های زرد روی برگ ها، زرد شدن و خشکیدن بوته ها، کاهش شدید محصول، و انتقال بیماری های ویروسی می باشد.

روشهای کنترل غیرشیمیایی:

1. کنترل بیولوژیک:
کنه شکارگر swirskii Amblyseius در گلخانه خیار،
سن شکارگر caliginosus Macrolophus در گلخانه های گوجه فرنگی،
زنبور های پارازیتویید Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus
Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus

در گلخانه های #خیار و #گوجه_فرنگی
2. کنترل و از بین بردن بقایای گیاهی و #علف های هرز داخل و اطراف گلخانه

3. رعایت فاصله زراعی مناسب کاشت، انتقال و کاشت نشاء عاری از آلودگی،
4. استفاده از #کارت_زرد چسبدار 40*30 به فاصله هر دو متر (ترجیحا بصورت عمودی در ارتفاع 2-1 متری)،
5. عدم استفاده از لباس زرد رنگ توسط کارگرها (این آفت به سوی رنگ زرد جلب می شود)
6. تعمیر و نصب #توری های ضد حشره،
7. حذف برگها و اندام های گیاهی که به شدت آلوده شده اند و سوزاندن آنها

کنترل شیمیایی:

حشره کش لامبداسایهالوترین تیامتوکسام 24.7 سوسپانسیون ( #افوریا ) به میزان 0.3 لیتر در هکتار

حشره کش پیرترین (پایروتروم) 5 درصد امولسیون به میزان 4 هزارحشره کش

حشره کش بیولوژیک Beauveria (ناتورالیس) 16.7 مایع به میزان 750 میلیلیتر+ 2 لیتر ماده NufilmT

حشره کش بیولوژیک Lecanicllium (مایکوتال) WP به میزان 1 در هزار،

حشره کش اسپیروتترامات SC 10% به میزان 750 در هزار (فقط برای گوجه فرنگی مجاز است)

حشره کش #آزادیراختین EC 0.15 درصد امولسیون به میزان 2.5 در هزار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *