9 دلیل برای اینکه #تناوب زراعی را انجام دهیم

#تناوب_زراعی یک برنامه چرخشی کاشت بین محصولات مختلف در یک قطعه زمین، با هدف کاهش اتکا به #کودهای شیمیایی، سموم دفع #آفات و #علفکش ها است.

مزایای اصلی تناوب زراعی عبارت‌اند از:

• بهبود حاصلخیزی و ساختار خاک
یونجه باعث بهبود و کاهش تراکم ذرات #خاک می شود. #حبوبات باعث تثبیت #ازت در خاک می گردند. گیاهان دارای ریشه عمیق #پتاسیم و فسفر را از عمق پروفیل خاک جذب کنند و در دسترس محصولات بعدی که ریشه های آن‌ها کم عمق تر است، قرار دهند.

• کنترل آفات و #بیماریها
در مورد آفات و بیماریهایی که تک میزبانه هستند، عدم کاشت میزبان باعث می گردد که آفت یا بیماری به دلیل عدم وجود میزبان به مرور حذف گردد.

• کنترل #علف هرز:
قرار دادن محصولات پوششی در سیستم های تناوب زراعی، رقابت برای دستیابی به مواد غذایی، فضای لازم برای رشد و #نور کافی را افزایش داده و در نهایت می‌تواند علف های هرز را از بین ببرد و جمعیت علف های هرز در محصولات بعدی کمتر خواهد بود.

• افزایش مواد آلی خاک
با اعمال تناوب زراعی #بقایای_محصول ، #کود_سبز و سایر بقایای گیاهی به خاک افزوده می‌شوند.

• کنترل فرسایش خاک
تناوب زراعی با بهبود ساختار خاک و کاهش مقدار خاکی که در معرض آب و باد قرار دارد، به کنترل #فرسایش خاک از طریق آب و باد کمک می‌کند. همچنین در نتیجه تناوب که منجر به سیستم های کم #خاک ‌ورزی و بدون خاک ‌ورزی میشود، محافظت از بستر خاک و فرسایش کاهش می یابد.

• بهبود #تنوع_زیستی
ایجاد تغییر در محصول وبه دنبال آن، بقایای محصولات و ریشه ها به بهبود تنوع زیستی خاک کمک می‌کند.

• افزایش عملکرد محصول
به عنوان مثال زمانی که ذرت و سویا در تناوب قرار می‌گیرند، عملکردشان ۱۰ درصد بیشتر از زمانی است که به صورت متوالی در یک قطعه زمین کشت می‌شوند

• مدیریت آب و اقتصاد #آبیاری :
در سالهایی که آب در دسترس زیاد است از محصولات پر مصرف و بالعکس در سالهای کم آب از محصولات کم مصرف استفاده کرد.

• کاهش #خسارت اقتصادی: حساسیت همه #محصولات نسبت به عوامل طبیعی یکسان نیست. کاشت متنوع محصولات می تواند این عامل را پوشش دهد و چنانچه محصولی حساس باعث ضرر شود، کاشت #محصول مقاومتر آن ضرر را جبران کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *