دستورالعمل کنترل سفیدک پودری درختان سیب

1. ارقام مقاوم: ارقام رد دلیشز و اینگرید ماری با پایه بذری جز مقاوم ترین ارقام به سفیدک سطحی هستند
2. حذف پاجوشها و منابع آلودگی اولیه از سال قبل در پایان زمستان و اوایل بهار در کاهش آلودگی موثر است
3. کنترل شیمیایی: با توجه به اینکه برای کنترل این بیماری نیاز به سمپاشی های متوالی وجود دارد باید از سمپاشهایی با میزان مصرف پایین و کم خطر استفاده نمود:

پنکونازول 20 درصد EW با غلظت 0.5 در هزار در چهار نوبت (قبل از بازشدن جوانه، بعد از ریزش کامل گلبرگ، زمان فندقی شدن سیب و سه هفته بعد از آن و همزمان به شدت آلودگی)

کرزوکسیم متیل 50 درصد WG به میزان 0.2 در هزار و تری فلوکسی استروبین 50 درصد WG 0.2 هزار در سه نوبت (تورم جوانه، بعد از ریزش کامل گلبرگ و دو هفته بعد از سمپاشی نوبت دوم)

قارچکش تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول WG 75 به نسبت 0.3 در هزار در 3 الی 4 نوبت سمپاشی (قبل از بازشدن جوانه گل، بعد از ریزش گلبرگ و تشکیل میوه، دو هفته بعد از سمپاشی دوم، دو هفته بعد از سمپاشی سوم (در صورت نیاز)

تتراکونازول EC 100 به نسبت 0.3 در هزار و سه نوبت سمپاشی (صورتی شدن جوانه ها، اواسط گلدهی و بعد از ریزش کامل گل)
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *