#مقاومت در برابر آفتکشها مخصوصا #حشره_کش ها و #کنه_کش ها پدیده ایست که در مورد برخی آفات بیشتر از سایرین رخ می دهد. دلیل اینکه چنین پدیده ای رخ می دهد و اینکه چرا برای برخی آفات بیش از سایرین رخ می دهد مبحثی است که به زودی و در قالب سه پست به آن خواهم پرداخت. در مورد این آفات بسیار با احتیاط برخورد کرد زیرا عدم مدیریت صحیح آفت‌کش‌ها میتواند باعث مقاومت در آنها شود

در میان گزارشات از کشورهای مختلف، آفات زیر به عنوان آفاتی که بیشترین مقاومت را به آفتکشها پیدا کرده اند، معرفی شده اند:

الف) آفات پروانه ای:

#شب_پره_پشت_الماسی یا بیدکلم
Plutella xylostella Linnaeus
#کرم_غوزه_پنبه
Helicoverpa armigera Hübner

برگخوارهای چغندرقند
Hübner exigua Spodoptera
S. littoralis Boisduval

#کرم_سیب
Cydia pomonella Linnaeus

ب) آفات مکنده:

شته ها:

#شته_سبز_هلو
Myzus persicae Sulzer

شته_جالیز
Aphis gossypii Glover

سفیدبالک ها :

عسلک پنبه
Bemisia tabaci Gennadius

#تریپس ها

تریپس غربی گل
Frankliniella occidentalis Pergande


ج) کنه ها

#کنه_تارتن دو لکه ای
Tetranychus urticae Koch

کنه_قرمز_اروپایی سیب
Panonychus ulmi Koch

د) آفات سخت بال پوشان

#سوسک_کلرادو
Leptinotarsa decemlineata Say

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *