روشهای مبارزه تلفیقی با پروانه فری یا کرم خراط

کرم خراط در حال حاضر یکی از مخربترین آفات درختان میوه ایران می باشد. متاسفانه به دلیل اینکه این کرم، داخل چوب فعالیت میکند، سموم تماسی بر روی آن اثری ندارند. چاره کار، استفاده از مجموعه روشهایی است که عموما روشهای غیرشیمیایی هستند.

-حشرات چوبخوار از جمله کرم خراط عموما به درختانی حمله می کنند که در اثر عوامل دیگر ضعیف شده باشند، بنابراین، آبیاري صحیح و به اندازه کافی و تغذیه مناسب درخت گردو باعث میشود که چوبخوارها نتوانند به آسانی به آن آسیب برسانند.

-غنی سازي خاك به وسیله کود دامی و کودهای پتاسیم و فسفره در زمستان به صورت چالکود.
– هرس و حذف شاخه هاي آلوده به لارو آفت و سوزاندن آن ها در خارج از باغ

– سربرداري بیشتر از شاخه برداري سبب تقویت رشد منطقه اي در درخت می شود. سربرداري تعداد نسبتاً زیادي از نقاط رشد بالقوه را حذف کرده و بنابراین جوانه هاي باقیمانده را تحریک می کند.

– استفاده از سیم مفتول مسی با حرکت مستقیم جلو عقب در دالان لاروها

– استفاده از ارقام مقاوم و محلی هر منطقه

– استفاده از تله های نوري و فرمونی (ذوزنقه ای و دلتا) جهت شکار انبوه و به دام انداختن حشرات نر و جلوگیری از تخم ریزی آنها: نصب تله در زمان شروع آلودگی که با خروج شیره قهوه اي رنگ از بدنه یا ساقه درخت قابل تشخیص است انجام می گیرد. تله باید ثابت و با فاصله کمی از درخت در ارتفاع کمتر از 3 متر نصب شود.

-مبارزه شیمیایی: استفاده از خمیر سموم شامل: پودر مل نقاشی ساختمان بهمراه سم دیازینون 60 به نسبت 5 تا 10 درصد (یا کلرپیریفوس متیل 40.8 درصد به نسبت 5 تا 10 درصد) به همراه روغن ولک جهت مسدود کردن سوراخها در اردیبهشت ماه و قبل از خروج حشرات کامل از درخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *