آبیاری در زمان شکوفه دهی. آری یا نه؟
به هنگام آبیاری، شرایط غرقابی ایجاد می شود و تا مدتی اکسیژن خاک کم و دی اکسید کربن زیاد و در کنار آن متان و متیل نیز افزایش می یابند. مجموع این شرایط باعث تولید هورمون بازدارنده اسید آبسیزیک در گیاه می شود که افزایش این هورمون باعث ریزش گل ها و برگ ها می گردد.

از طرف دیگر، کمبود آب در سالهایی که زمستان کم باران بوده، موجب تنش به درخت میشود و ممکن است حتی منجر به خشکی درخت شود.
بنابراین راه حل اینست که در سالهایی که در زمستان باران کم باریده، قبل از شکوفه دهی، اقدام به آبیاری نمود تا کمبود آب در دوران شکوفه دهی موجب تنش نشود. بنابراین حتما در هنگام شکوفه دهی، درخت را آبیاری نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *