مبارزه با پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا) (kermania pistaciella)

هرس شاخه های آلوده به آفت کرمانیا و سوزاندن شاخه های آلوده در خارج از باغ. زیرا زمستان گذرانی پروانه چوب خوار پسته به صورت لارو درون شاخه های یکساله و چند ساله است.
@mahmoudvand22

کنترل زراعی
عملیات زراعی مثل شخم، کوددهی، آبیاری منظم و به میزان کافی، تنظیم فواصل کشت و غیره باعث تقویت درخت و افزایش تحمل آن به آفت می گردد . زیرا هر عاملی که موجب رشد و چوبی شدن هر چه سریعتر شاخه های تولیدی درخت در فصل بهار و تولید خوشه های میوه با دم خوشه های قوی گردد، می تواند آلودگی را کمتر کند

استفاده از فرمون جنسی در تله های دلتا، تله قیفی و تله تشتکی بعد از ظهور حشرات بالغ و شکار حشرات بالغ می تواند جمعیت بسیار زیادی را کنترل نماید. بهترین تله برای پیش آگاهی و شکار انبوه پروانه کرمانیا، تله یونی تراپ یا فانل می باشد. با وجود گران بودن، این تله فواید زیادی دارد که می توان به ماندگاری بالای آن و استفاده چندین ساله و همچنین کارایی بالا اشاره کرد. نصب تله ها در ارتفاع یک و نیم متر از سطح زمین است

مبارزه شیمیایی:
با توجه به اینکه پس از ورود لارو به محور خوشه یا شاخه نمی توان با سمپاشی آنرا کنترل کرد، بنابراین تعیین زمان دقیق سمپاشی (با استفاده از تله فرمونی و تعیین پیک پرواز) بسیار مهم است. قبل از ورود لارو به شاخه باید این زمان را تعیین کرد. در این زمان می توان از سموم زیر استفاده کرد:

فرمون جنسی پسته + پرمترین: به صورت 5 تا 7 قطره 50 میلی گرمی روی شاخه های درختان (یکبار در سال انجام شود)

تیودیکارب 80 درصد به نسبت 1.5 در هزار

لوفنورون + فنوکسی کارب (لوفوکس) 10.5 درصد به میزان 1.5 در هزار

لوفنورون 5 درصد به میزان 1.5 در هزار

هگزافلومورون 10 درصد به میزان 1 در هزار + 0.5 درصد روغن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *