روشهايی برای کاهش #باقیمانده_سموم در محصولات #کشاورزي

برای کم کردن باقیمانده های موجود در محصولات کشاورزی در خانه و صنعت روشهایی وجود دارد که در این پست و پست دیگری به آنها می پردازیم.

روش 1. شست و شو:

#شست_و_شو با آب جاري و روان (آب شیر): در مطالعات متعددي کاهش باقیمانده برخی سموم از روي محصولات کشاورزي پس از شست و شو با آب شیر به اثبات رسیده است. هرچند که پاك شدن آفتکشها پس از شست و شو ربطی به حلالیت آنها در آب ندارد.
شست و شو و یا خیساندن در آب شیر از 30 ثانیه تا 20 دقیقه میتواند باقیمانده سموم مختلف را 65 تا 95 درصد کاهش دهد. هرچه اتصال آفتکشهاي مصرفی بر روي محصولات، مخصوصا آنهایی که لایه #مومی روي پوسته دارند مانند اکثر #میوه ها، قويتر باشد اثر شست و شو جهت از بین بردن باقیمانده آنها کاهش مییابد. در این مواقع استفاده از حوله و یا دستمال کاغذي جهت پاك کردن محصول پس از شست و شو کمک بسزایی در کاهش باقیمانده آفتکشها می کند.

شستو شو و خیساندن با محلولهاي متفاوت:

1-1 – محلول #اسید_استیک یا #سرکه: محلول 2 الی 10 درصد سرکه و یا اسید استیک در کاهش اثرات باقیمانده روی پوست میوه ها اثر به سزایی دارد.
1-2- محلول آب و نمک: شست و شو با غلظتهاي 2 تا 10 درصد #آب_نمک
1-3- محلول صابون یا #دترجنت: محلول 1 درصد صابون یا دترجنتها

لازم به ذکر است که با توجه به اینکه منافذ متعددي روي پوست محصولات وجود دارد امکان باقی ماندن محلول صابون و یا دترجنت روي محصولات میباشد که این خود اگر درست شسته نشود پس از مصرف باعث اختلال در سیستم گوارش میگردد. بنابر این میبایستی پس از مصرف اینگونه مواد محصول با دقت زیاد شسته شود تا باقیماندهاي از صابون یا دترجنت بر آن نماند.

1-4- محلول #پرمنگنات_پتاسیم: محلول 0.01 درصد
1-6- محلول آب ژاول یا #هیپوکلریت_سدیم
1-7- محلول #کربنات_سدیم (Na2co) یا #جوش_شیرین (NaHCO): شستشو و یا خیساندن در محلول کربنات سدیم 2 درصد یا خاکستر سودا به مدت 3 تا 5 دقیقه
1-8- الکل 70 درصد (اتانول): شست و شو و خیساندن محصولات کشاورزي در محلول #الکل 70 درصد به مدت 3 دقیقه تاثیر به سزایی در کاهش- میزان باقیمانده سموم کشاورزي دارد.
1-9- محلول آب کلرینه شده یا محلول #کلرین: از آب کلرینه شده (با غلظتهای مشخص شده) براي ضدعفونی کردن محصولات کشاورزی می توان استفاده کرد


روش دوم: #سردسازي و نگهداري در یخچال:

مطالعات متفاوتی در رابطه با اثر سردسازي و نگهداري در یخچال ( در دمای 4 درجه سانتیگراد و حداقل به مدت 48 ساعت) در کاهش باقیمانده سموم انجام و تایید شده است

روش سوم: پخت و پز، جوشاندن و سرخ کردن

روش چهارم: پوستگیري


با توجه به اینکه لایه مومی پوست برخی محصولات همانند سدي محافظ روي محصول میباشند به همان صورت از نفوذ آفتکشها به داخل محصول تا حدي جلوگیري کرده و سموم را در خود نگه میدارد. از این رو پوستگیري محصولات میتواند در کاهش باقیمانده سموم مفید باشد.

روش پنجم: آبگیری
روش ششم: خشک کردن و تولید خشکبار
روش هفتم: #تخمیر_کردن
روش هشتم: آسیاب و آرد کردن
روش نهم: دم کردن به صورت چاي و #جوشانده و قهوه
روش دهم: امواج #اولتراسونیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *