دستورالعمل مبارزه با کرم سفید ریشه Polyphylla olivieri

کنترل آفت عمدتا با تلفیق روشهاي فیزیکی و شیمیائی قابل انجام است.

الف – کنترل فیزیکی:

این روش بر اساس رفتار حشرات کامل و جلب آنها به تله نوري استفاده میگردد. براي این کار در مناطق آلوده باغ تله را کار بگذارید. درصورت نبود برق می توان از لامپهاي قابل شارژ در آنها استفاده کرد. این ترتیب با حذف بخشی از حشرات نر، نسبت جنسی به هم خورده و آلودگی کاهش مییابد.

ب- روش کنترل زراعی: شخم عميق و برگرداندن خاك، باعث به سطح آمدن لاروهاي داخل خاك شده و پرندگان آنها را جمع آوري مينمايند. همچنین تخمهاي اين حشره غذاي مناسبي براي گونه هاي مختلف مورچگان ميباشد و اغلب بوسيله آنها ربوده ميشوند. 

ب – کنترل شیمیائی:

این روش بر اساس کنترل شیمیائی لاروها است. این عمل به صورت لکه اي و در نقاط آلوده باغ انجام میگیرد. به این منظور سه هفته پس از ظهور حشرات کامل، زیر سایه انداز درختان آلوده را شخم سطحی بزنید تا نفوذ پذیري آن افزایش یابد. سپس آبیاري انجام میشود. دو تا سه روز پس از آبیاري اقدام به محلول ریزي زیر سایه انداز درخت کنید. 

تركيبات مورد استفاده: 

ديازينون 60 درصد به میزان 1 تا 1.5 در هزار 

دیازینون گرانول به میزان 100 گرم به ازای هر متر مربع 

کلرپیریفوس 40.8 درصد به میزان 1.5 تا 2 در هزار 

بسته به سن و اندازه تاج درخت، 10 تا 40 لیترمحلول استفاده میشود. دو تا سه روز بعد با انجام آبیاري بسیار سبک به پخش سم در عمق مناسب خاك کمک کنید. بدیهی است چنانچه آبیاری سنگین انجام شود، سموم شسته شده و مبارزه بی اثر می گردد. از آنجاييكه هدف اصلي از انجام اين مبارزه شيميايي از بين بردن لاروهاي آفت ميباشد بنابراين با توجه به دوره زندگي آفت لازم است اين كار به صورت 3 سال و به صورت فراگير انجام شود. همچنین لازم است جهت جلوگیري از آلودگی مجدد به دلیل پرواز حشرات کامل آفت از باغ هاي آلوده همسایه، اینکار به صورت فراگیر و توسط هم باغداران انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *