اهمیت مبارزه با جوندگان در کشاورزی

جوندگان جانورانی خونگرم از شاخه پستانداران با قدرت زادآوری و سرعت تکثیر بالا هستند. این حیوانات جز مهمترین آفات کشاورزی و از عوامل خسارتزا در منازل، صنعت و پزشکی هستند. آنچه که موجب اهمیت فوق العاده این موجودات در عرصه های کشاورزی و صنعت شده نه فقط تغذیه آنان از مواد غذایی انسان، بلکه خاصیت جوندگی آنان است. در این جانوران دندان های پیشین رشد خارق العاده ای داشته که جانور را مجبور میسازد برای جلوگیری از افزایش بیش از حد طول آ نها، دائم مواد اطراف خود را (اعم از خوراکی و غیرخوراکی) بجوند تا بدین وسیله دندانهای خود را سائیده و تیز و کوتاه نگاه دارند. به همین دلیل این جانوران حتی به مواد چوبی، سلولزی، پلاستیکی و … حمله کرده و آ نها را می جوند.

نحوه خسارت جوندگان در کشاورزی

جوندگان به شرح زیر به کشاورزی خسارت میزنند:

۱- تغذیه از محصولات کشاورزی نظیر حبوبات، مواد انباری و …
۲- ریختن ادرار و مدفوع خود در داخل محصول انبار شده که این مسئله گاه از تغذیه حیوان مهمتر است.
۳- سوراخ کردن گونیها و بسته بندی مواد غذایی
۴- حفر کانال در دیواره نهرها و جویها که موجب هدر رفتن آب می شود
۵- قطع ریشه های درختان و گیاهان زراعی خصوصا در زعفران و یونجه
۷- جویدن طوقه و پوست تنه درختان و تضعیف و بتدریج خشک کردن درخت
۷- جویدن قطعات نرم دستگاه های کشاورزی مانند شلنگها و مواد پلاستیکی آنها
۸- جویدن و سوارخ کردن لوله های آبیاری قطره ای و سیستمهای آبیاری تحت فشار
۹- جویدن کابلهای برق در تأسیسات کشاورزی

در پستهای آینده، در مورد مبارزه با جوندگان مطالبی خواهم گذاشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *