انواع پیوند در درختان:

1-کو پیوند شکمی یا سپری (T or Shield- budding)
2- پیوند لوله ای
3- پیوند قاشی (Chip budding)
4- پیوند مجاورتی
1-4- پیوند مجاورتی انتهایی
4-2- پیوند مجاورتی جانبی
3-4-پیوند مجاورتی شکمی و کمانی
5- پیوند پلی
6- پیوند اسکنه
7- پیوند زینی
8- پیوند تاجی (زیر پوست)
9- پیوند نیمانیم
1-9- پیوند نیمانیم ساده
2-9- پیوند نیمانیم زبانه دار
10- پیوند رولپه (اپی کوتیل) و زیرلپه (هیپوکوتیل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *