کاربرد روغن ولک برای درختان پسته

با سرد شدن هوا در شش ماهه دوم سال، در ریشه تمامی درختان خزان کننده هورمونی به نام اسید آبسیزیک (ABA) تولید می شود که یک بازدارنده رشد است. این هورمون باعث به خواب رفتن درخت میشود. در طول زمستان برای شکسته شدن فرمول این اسید، درختان نیازمند یک میزان مشخص سرمای بین صفر تا هفت درجه سانتی گراد میباشند (نیاز سرمایی).

#نیاز_سرمایی در درختان پسته نیز بسته به نوع رقم متفاوت است. مثلا رقم اکبری به حدود 1100 ساعت، رقم اوحدی به حدود 900 ساعت، رقم احمد آقایی به حدود 700 ساعت و رقم کله قوچی به حدود 600 ساعت سرمای بین صفر تا 7 درجه نیاز دارند. چنانچه این نیاز سرمایی تامین نشود، ضرورت استفاده از روغن ولک به میزان 30 تا 35 در هزار نیاز می گردد.

عدم تامین نیاز سرمایی باعث موارد زیر می گردد:

 1. تاخیر در برگدهی

2-تاخیر در گلدهی 

3-برگدهی وگلدهی نا منظم 

4-کاهش برگدهی برگچه ها

5-کاهش رشد میانگره 

6- ریزش گل ومیوه

7-عدم تشکیل جوانه گل در سال بعد 

8-کاهش کیفیت وکمیت محصول

محلولپاشی روغن ولک بر روی درختان، باعث می شود تا روزنه های گیاه بسته شود و تنفس گیاه بالا رفته در نتیجه باعث ایجاد شوک به درخت می گردد و این شوک باعث بیدار شدن آن می شود. 

زمان محلول پاشی روغن ولک از 15 بهمن ماه تا اوایل اسفند ( بعد از یخبندان های شدید زمستانه) می باشد. این کار بایستی در ساعات گرم روز انجام شود. میزان مصرف روغن، برای درختان اکبری 40 در هزار و سایر ارقام 30 تا 35 در هزار می باشد.

استفاده دیر هنگام روغن ولک باعث افزایش سرخشکیدگی و آسیب دیدن بافت های گیاهی می شود. لذا اکیداٌ توصیه می شود از استفاده دیر هنگام روغن ولک خودداری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *