مدیریت تلفیقی پسیل گلابی

اصول کاشت


1. انتخاب رقم مناسب: گلابی رقم شاه میوه حساس به پسیل گلابی و ارقام سبری و کوشیا نیمه مقاوم به پسیل گلابی هستند.

2.رعایت فاصله کاشت: برای کم شدن خسارت پسیل، فاصله کاشت برای پایه های بذری گلابی به طور متوسط 5 متر بین روی ردیف و 7 متر بین ردیف است و برای پایه های نیمه پاکوتاه به ترتیب 3 متر روی ردیفها و 3.5 متر بین ردیف است.

اصول داشت


1.هرس اصولی درختان: انجام فرم هرس مناسب در راستای بازکردن تاج درخت باعث افزایش تهویه و جریان هوا و کاهش جمعیت آفت و خسارت پسیل گلابی می شود

2. شخم و یخ آب زمستانه برای از بین بردن مراحل زمستان گذران

3. تغذیه مناسب و تقویت درخت

4. آبیاری منظم و کافی: نیاز آبی سالیانه درخت گلابی در سیستم آبیاري قطره اي 5000 مترمکعب در هکتار است. تنشهای آبی مخصوصاً در ماههای گرم سال، مهمترین عامل در جلب و افزایش جمعیت آفت پسیل گلابی به عنوان یک حشره خشکی دوست است.

5. کاشت پوشش سبز با استفاده از شبدر و یونجه: باعث جلب دشمنان طبیعی و خنک شدن باغ می گردد

6. کارت یا نوارهای زرد جلب کننده جهت شکار حشرات بالغ (4 تا 8 کارت به ازای هر درخت در قسمت تاج بیرونی به ارتفاع 1.5 متر). زمان استفاده از تله و نوارها اواسط بهمن تا اواخر فروردین ماه می باشد. تعویض دو هفته یکبار آنها ضروری است

7. نصب خاکپوش (مالچ): ایجاد خاکپوش آلومينيومى با عرض 130 سانتی متر از زمان شروع تورم جوانه ها در زیر درختان گلابی. این خاکپوش با انعکاس نور باعث دورکردن و کاهش تخمگذاری حشرات کامل پسیل گلابی میشود.

8.محلولپاشی زمستانه (اسفندماه):

-محلولپاشی روغن ولک 2 درصد به همراه حشره کشهای دیفلوبنزورون 48 SC یا پیری پیروکسی فن 10 درصدEC به میزان 1 در هزار

– محلو لپاشی با کائولین به نسبت 5 درصد به همراه دیفلوبنزورون 48 SC یا پیری پیروکسی فن 10 درصدEC به میزان 1 در هزار

9.کنترل بهاره (پس از ریزش گلبرگها):

محلولپاشی روغن ولک 3 در هزار به همراه لوفنورون 5 درصد EC یا پیری پیروکسی فن 10 درصدEC به میزان 1 در هزار.
در صورت زیادبودن میزان عسلک ترشح شده روی درختان، قبل از سمپاشی، درختان با استفاده از صابون حشره کش به نسبت 2 در هزار شستشو شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *