دستورالعمل اجرایی کنترل پسیل زیتون

کنترل زراعی:

1.تحقیقات نشان داده است که معمولا هرس پاییزه اثربخشی چندانی ندارد، زیرا در پاییز حشرات کامل براي زمستان گذرانی آماده می شوند و روي تنه درختان پناه می گیرند و از طرفی به دلیل داشتن قدرت پروازي، به راحتی جابجا می شوند.

2.هرس بهاره توصیه می شود. زیرا حشره در بهار، عمدتاً در مرحله تخم قرار دارد و با هرس شاخه ها در این زمان، بخش عمده آفت از بین می رود و آفت قادر نیست به تعادل طبیعی خود باز گردد.

3. حذف پاجوش ها و نرك ها در تابستان، پاییز و زمستان توصیه می شود.

4. تغذیه گیاهی و تقویت درختان می تواند باعث کاهش خسارت شود

5. آبیاري منظم و کافی جهت کمک به دریافت مواد غذایی و جلوگیري از تنش هاي آبی

کنترل شیمیایی:

با وجود اینکه بیشترین خسارت پسیل زیتون مربوط به نسل دوم آفت است، لیکن انجام اقدامات کنترلی براي کاهش جمعیت نسل اول، باعث کاهش خسارت زایی نسل دوم خواهد شد. اقدامات کنترلی باید زمانی انجام شود که مواد مومی ترشح نشده باشد، تا رسیدن سم به آفت با اشکال مواجه نشود

سم #مالاتیون 57 درصد امولسیون به نسبت 2 در هزار
سم دیازینون 60 درصد امولسیون به نسبت 1 در هزار
سم #کلرپیریفوس 40.8 درصد امولسیون به نسبت 1.5 در هزار

براي کارایی بهتر، این آفتکش ها در سمپاشی زمستانه (در نیمه دوم و سوم بهمن ماه) با #روغن_ولک ۲ درصد (کنترل حشرات کامل) و در سمپاشی اوایل بهار (کنترل پوره ها) با روغن ولک ۱ درصد مخلوط شوند.

زمان مبارزه شیمیایی:

نوبت اول: در آخر زمستان و قبل از شروع تخم ریزي

نوبت دوم: در موقع ظهور حداکثر جمعیت پوره ها و قبل از ترشح مواد مومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *