معمولاً کمبود #عناصر_غذایی در گیاهان ناشی از موارد زیر است:

1. کمبود واقعی: کمبود عناصر غذایی در خاک و یا وجود ترکیب شیمیایی غیر قابل جذب آن برای گیاه.

2. #کمبود_دروغین : کمبود عناصر غذایی به علت ایجاد شرایط خاص خاک که باعث می شود ریشه قادر به جذب عناصر از خاک نباشد. مثلا:

الف) سرد بودن خاک: در این حالت #پتاسیم موجود در خاک جذب ریشه نمیشود.

ب) غرقابی بودن خاک: آهن، مس و #کلسیم در خاک غرقابی جذب نمیشوند. به عنوان مثال آبیاری پی در پی در خاک، شرایط احیاء و #اکسیداسیون در خاک را فعال نموده و عناصری مثل آهن و #منگنز به خاطر اکسیده شدن غیر قابل جذب میگردند.

ج) #اسیدیته (pH) نامناسب: در خاکهای خیلی اسیدی، منگنز و روی و در خاکهای قلیایی آهن، منیزیم و بُر جذب نمیشود.

د) اثر متقابل و منفی عناصر نسبت به یکدیگر: در اين حالت حضور یک عنصر باعث عدم جذب عنصر دیگر می شود. مثلاً حضور پتاسیم بیش از حد باعث کمبود منیزیم میشود و یا حضور بیش از حد #ازت باعث رشد #سبزینه ای گیاه شده و تعادل مصرف برخی عناصر مورد نیاز در گیاه را به هم می زند

از دیگر دلایل ظهور کمبود عناصر در گیاه، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1. شستشوی خاک بالاخص در خاکهای سبک که باعث کمبود عناصر محلول در خاک مثل #ازت و #منیزیم میشود.
در شرایط اسیدی خاک، این حلالیت برای آهن و کلسیم بروز کرده و شسته میشوند و در شرایط قلیایی شستشوی پتاسیم اتفاق می افتد.

2. با فشرده شدن خاک و عدم تبادلات گازی در خاک، گاز #دی_اکسید_کربن محبوس با کربناتهای خاک تشکیل #بی_کربنات داده و رسوب کلسیم می دهد و شرایط #قلیایی ایجاد شده در خاک، منجر به کمبود برخی عناصر میشود.

3. مصرف #کود_حیوانی نپوسیده در ابتدا باعث می شود تا ازت موجود در خاک صرف پوسیدن کود شده و در نتيجه گیاه با کمبود ازت مواجه شود و از طرفی با مصرف کود حیوانی، ميزان بعضي از عناصر، در خاک چندین برابر افزایش یافته و منجر به کمبود جذب دیگر عناصر موجود در خاک میشود.

4. استفاده از #کودهای_شیمیایی پر مصرف و عدم کاربرد کودهای شیمیایی کم مصرف، منجر به کمبود آنها در خاک می شود.

5. در زمان خشکی و تبخیر بیش از حد ازسطح خاک، برخی نمک های محلول مثل #کلرورپتاسیم و سدیم و کمی هم کلسیم و منیزیم و یا ترکیبات #نیترات به سطح خاک آمده و در نتيجه جذب اين عناصر براي ریشه امکان پذیر نمیباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *