روشهای غیرشیمیایی مبارزه با پرندگان در کشاورزی

برای مبارزه با پرندگان و کاهش خسارت آنها روشهایی وجود دارد که در دو پست به آن میپردازیم. در این پست به روشهای غیرشیمیایی میپردازیم که شامل استفاده از وسایل ترساننده و منع کننده است که روشهای زیر می باشند:

1) سر و صدا با استفاده از وسایل و روشهاي شنیداري (سمعی) مثل طبل و قوطی خالی حلبی، تیراندازي با تفنگ، تفنگهاي کاربیتی یا دستگاههایی که حدوداً هر نیم ساعت یکبار با انفجار تولید صدا میکنند. پخش کردن صداي پرنده در حال اضطراب، صدای آژیر، دستگاههای صوتی الکترونیک، خمپاره هاي صوتی 

2) استفاده از وسایلی دیداری مثل #مترسک، آویزان کردن بالونهاي رنگی، وسایل منعکس کننده نور مثل آینه یا ورقهاي آلومینیومی، قوطی خالی کنسرو، زرورق، نوارهاي نایلونی، نوار کاست یا نوار ویدیویی به صورتی که در برابر باد تکان بخورند. ماکت پرندگان شکاري، آویزان کردن کلاغ مرده روي چوب، نصب پلاستیکهاي نایلونی روي تیركها

3) نصب #تله_چسبی 

تذکرات مهم: پرندگان پس از مدتی استفاده از این وسایل، به تصاویر و اصوات یکنواخت و دائم با تکرار منظم به سرعت عادت کرده و دیگر باعث ترس و فرارشان نمیشود. لذا میبایست:

– از یک دستگاه به صورت دائمی در طول روز استفاده نشود.

– محل استقرار ابزاهاي بصري و صوتی باید جابجا شود.

– زمان استفاده از وسایل صوتی باید نامنظم و غیرقابل پیش بینی باشد.

– عامل ایجاد و تولید ترس باید به طور مرتب تغییر کند.

– عامل یا وسیله ایجاد ترس باید گاهگاه توسط یک عامل واقعی تقویت شود مانند شلیک گلوله حقیقی و یا پرواز یک پرنده شکاري واقعی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *