بسته جامع آموزشی مهندسی شیمی جامع ترین بسته آموزشی مهندسی برق

بسته جامع آموزشی مهندسی مواد بسته جامع آموزشی مهندسی عمران

دانشنامه دیجیتال مدیر جامع ترین بسته دیکشنری های زبان انگلیسیبسته جامع آموزشی مهندسی معماری (نسخه شماره 5)نرم افزار جامع مدیریت زمان و برنامه ریزی سورنا

مجله های داخلی در زمینه کشاورزی

اسلایدر شماره 1

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر روی لینکها کلیک کنید

 

 
صاحب امتیاز نام مجله
  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)
  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور آفات و بیماریهای گیاهی
  انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)
  وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی و توسعه
  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)
  انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران بیماریهای گیاهی
  دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا پژوهش کشاورزی
 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان پژوهشنامه کشاورزی
  وزارت جهاد کشاورزی پژوهش و سازندگی
  دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشهای زراعی ایران
  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی)
  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی)
  گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)
  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
  دانشگاه شیراز تحقیقات کشاورزی ایران
  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)
  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)
  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز دانش کشاورزی
  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور رستنیها
  موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی- وزارت جهاد کشاورزی روستا و توسعه
وزارت جهاد کشاورزی  زیتون
  انجمن ژنتیک ایران ژنتیک نوین
  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)
  انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران
  موسسه تحقیقات خاک و آب علوم خاک و آب
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علوم کشاورزی ایران
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم کشاورزی و منابع طبیعی
  پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی علوم محیطی
  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد علوم و صنایع کشاورزی
  دانشگاه صنعتی اصفهان علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی
  دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات علوم کشاورزی
 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک  فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
  جهاد دانشگاهی گیاهان دارویی
 دانشگاه شیراز  گیاهپزشکی (فصلنامه)
  انجمن آبیاری و زهکشی ایران مجله آبیاری و زهکشی ایران
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر)
  موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر)
  دانشگاه تربیت مدرس مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی
  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی
  موسسه تحقیقات چغندرقند مجله چغندر قند
  دانشگاه تهران مجله دانش گیاهپزشکی ایران
  دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده کشاورزی مجله علمی کشاورزی
  دانشگاه تهران مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)
  انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران مجله علوم زراعی ایران
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ایران مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)
  انجمن علوم باغبانی ایران مجله علوم و فنون باغبانی ایران
  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مجله گیاه شناسی ایران
  پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران مجله کشاورزی
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)
  انجمن حشره شناسی ایران نامه انجمن حشره شناسی ایران
  موسسه تحقیقات و علوم کشاورزی نهال و بذر
  Iranian Journal of Entomology
 

معرفی مجلات علمی پژوهشی کشاورزی و محیط زیست مصوب وزارت علوم

در صورتیکه لینکهای دانلود فعال نیستند یا چنانچه شما صاحب اثر فایل منتشر شده در این صفحه هستید و خواهان حذف لینک دانلود فایل هستید، در قسمت نظرات در پایین صفحه اعلام فرمایید

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>