اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتری ۹۴ دانشگاه رازی کرمانشاه

shakes-news

شرایط و نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۴ با سهمیه استعداد درخشان دانشگاه رازی کرمانشاه اعلام شد.

دانشگاه رازی در اجرای ابلاغیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ (آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر) و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ از بین برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی زیر در دوره دکتری تخصصی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشجو می پذیرد.

مشاهده رشته های مورد پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۴ دانشگاه رازی

رشته های مورد پذیرش به شرح جدول ذیل است:

ردیف

عنوان رشته

گرایش

ردیف

عنوان رشته

گرایش

۱

ژئومورفولوژی

مدیریت محیطی

۲۹

زیست شناسی

سلولی مولکولی

۲

آب و هواشناسی

مخاطرات آب و هوایی

۳۰

 بیوشیمی

۳

زبان وادبیات فارسی

۳۱

ریز زیست فناوری –

نانو بیو تکنولوژی

۴

زبان وادبیات عرب

۳۲

آمار

۵

زبان وادبیات انگلیسی

۳۳

ریاضی

کاربردی

۶

زبان شناسی همگانی

۳۴

ریاضی

آنالیز

۷

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی

۳۵

فیزیک

حالت جامد

۸

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

۳۶

فیزیک

نظری

۹

علوم اقتصادی

اقتصاد شهری منطقه ای

۳۷

مهندسی برق

مخابرات( سیستم )

۱۰

علوم سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

۳۸

مهندسی برق

الکترونیک

۱۱

کارآفرینی

کسب و کار

۳۹

معماری کامپیوتر

۱۲

روانشناسی

عمومی

۴۰

مهندسی­مکانیک­

طراحی کاربردی

۱۳

شیمی فیزیک

۴۱

مهندسی شیمی

طراحی فرآیند

۱۴

نانو شیمی

۴۲

مهندسی شیمی

جداسازی

۱۵

شیمی تجزیه

۴۳

مهندسی شیمی

ترموسینتیک وکاتالیست

۱۶

شیمی آلی

۴۴

فیزیولوژی ورزشی

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

۱۷

شیمی معدنی

۴۵

مدیریت ورزشی

۱۸

شیمی کاربردی

۱۹

آبیاری وزهکشی

۲۰

اصلاح نباتات

ژنتیک ملکولی

مهندسی ژنتیک

۲۱

اصلاح نباتات

ژنتیک بیومتری

۲۲

توسعه کشاورزی

۲۳

ترویج کشاورزی

۲۴

حشره شناسی کشاورزی

۲۵

زراعت

فیزیولوژی گیاهان زراعی

۲۶

زراعت

اکولوژی گیاهان زراعی

۲۷

علوم دامی

تغذیه دام

۲۸

علوم جانوری

بیوسیستماتیک جانوری

 

شرایط داوطلبان به شرح ذیل می باشد:

الفشرایط عمومی :

۱-  اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲-  متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳-  نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح.

ب شرایط اختصاصی :

۱-  دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا و مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از یکی از دانشگاهها ی داخل کشور

۲-  دارا بودن میانگین کل ۱۶ یا بالاتر در مقطع کارشناسی

۳- دارا بودن میانگین کل ۱۷ یا  بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد( یا میانگین همتراز شده هریک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

 ۴-  بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

۵- قبولی در مصاحبه گروه مربوطه

۶- متقاضی باید تا تاریخ ۳۱/۶/۹۴ دانش آموخته شود.

۷- کسب حداقل ۷ امتیاز از بند  ۱- ۱ جدول شماره ۱

تبصره ۱: پذیرش افراد مشمول این آیین نامه ، در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره ۲ : لازم به ذکر است از دانش آموختگان دانشگاههای غیر دولتی ، پیام نور ، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشسراها ، پردیس های بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه جداً خود داری نمایند.

ج نحوه ارائه مقالات یا فعالیتهای علمی برگزیده :

۱-  مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ۱ مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد .

تبصره :  منظور از پذیرش مقاله ، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد .

۲-  هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد .

۳-  برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر ( خورازمی ، فارابی ،رازی و یا ابن سینا ) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند .

۴- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تآیید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند .

۵-  مقاله ، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن ، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از نام استاد راهنما یا مشاور ذکر شود( نام دانشجو باید اولین نویسنده در لیست دانشجویان باشد) و یا مخترع اصلی اختراع باشد در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت .

تذکر: پذیرش داوطلبان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است. بنابراین داوطلبانی که از این طریق پذیرفته می شند در صورت انصراف از تحصیل ، ملزم به پرداخت هزینه های آموزش رایگان خواهند بود.

د ظرفیت پذیرش :

۱-  دانشگاه اختیار دارد حداکثر ۲۰% ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت (یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که تا پایان شهریور ماه سال ۹۴ دانش آموخته شوند) به صورت مازاد برظرفیت ،  پذیرش کند.

۲-  ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد .

ه نکات مهم :

۱- هر گونه اطلاع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی   www.razi.ac.ir   (قسمت اطلاعیه ها) صورت می پذیرد لذا به داوطلبان توصیه می شودبه منظور اطلاع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه و یا هر گونه نکته لازم ، اطلاعیه های مربوطه را از طریق سایت دانشگاه بطور منظم پیگیری نمایند .

۲-  دانش آموختگان حداکثر تا ۲ سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری برخوردار شوند ، لذا داوطلبان توجه داشته باشند در زمان ثبت نام در فراخوان ، از تاریخ فراغت از تحصیل آنها ، دو سال بیشتر نگذشته باشد .

۳- دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور ، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیستند .

۴- دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی یا بسیار خوب( نمره ۲۰-۱۹ درجه عالی و نمره ۹۹/۱۸-۱۸ بسیار خوب محسوب می شود)موفق به کسب امتیازات مربوطه، مطابق با جدول شماره ۱ خواهند شد.

۵-  سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیاز دهی ، مطابق با جدول شماره ۲ ، در مقطع کارشناسی ۸ نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد تا ۵ نیمسال دارای امتیاز خواهد بود .در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.

تبصره ۱: داوطلبان رشته هایی که سنوات مجاز تحصیل آنها ، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، در مقطع کارشناسی ، ۹ نیمسال و کارشناسی ارشد نا پیوسته ، ۵ نیمسال تصویب شده اند ، امتیازت لازم را مطابق با جدول شماره ۲ اخذ خواهند نمود .

۶- تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش ، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود .

۷- مدارک داوطلبان و وجه دریافتی ، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم ، مفاد آگهی را مطالعه و فقط درصورت دارا بودن شرایط مربوط ، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند .

۸- ارائه یک نسخه از پایان نامه( برای دانش آموختگان) و نیز نسخه اصل کلیه مقالات ، کتب ، تألیفات و سایر فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و اجرایی دواطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

۹-  دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

۱۰-  با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری بصورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند.

۱۱- افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند ، می توانند از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند .

و فرآیند اجرا :

۱- مدارک واصله پس از بررسی توسط دفتر استعدادهای درخشان جهت ارزیابی علمی به دانشکده ها و از دانشکده ها به گروه های آموزشی مربوطه ارجاع خواهد شد و پس از امتیاز دهی به کلیه امتیازات آموزشی و پژوهشی داوطلب براساس جداول شماره ۱، ۲، ۳، که توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد ، فقط از داوطلبانی که مجموع امتیازات آنها ۴۰ ویا بیشتر باشد، برای مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.

۲-  اسامی واجدین شرایط برای شرکت در مصاحبه علمی و تاریخ و محل برگزاری مصاحبه در زمان مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

۳-  داوطلبانی که حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ کسب نمایند ، به ترتیب امتیاز در اولویت قرار خواهند گرفت.

۴-  پس از بررسی نهایی ، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر ، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

۵- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

ز مدارک لازم :

* فرم تکمیل شده تقاضا  ( فرمهای ۱،۲ ، ۳ ) بطور دقیق و خوانا

* یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی

* یک قطعه عکس که مشخصات داوطلب در آن پشت نویسی شده باشد

* تصویر مدرک نمایانگر وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان ذکور

* تصویر گواهینامه و ریز نمرات در دوره کارشناسی ارشد که نمره پایان نامه حتماً در آن درج شده باشد. معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب و با احتساب نمره پایان نامه باید به تفکیک ارائه شود.(ارائه نمره پایان نامه برای دانشجویان سال آخر که تا ۳۱/۶/۹۴ دانش آموخته می شوند الزامی نیست)

* تصویر گواهینامه و ریزنمرات در دوره کارشناسی

* معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد (برای دانشجویان المپیادی)

* معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی خوارزمی ، فارابی ، رازی ، ابن سینا ( برای برگزیدگان جشنواره ها در مقطع کارشناسی ارشد )

* تصویر کامل کلیه مقالات علمی ترویجی ، علمی پژوهشی،  ISI ، ISC  که منتشر شده باشد.(در صورت انتشار مقاله ، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود)

* تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ، کلیه تألیفات ، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب

* گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند( نسخه کامل مقاله نیز ضمیمه شود )

* گواهی اعتبار درجه ی علمی – ترویجی ، علمی – پژوهشی، ISC ، ISI ، مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد .

* ارائه اصل و کپی از فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال(معادل ۸۰ هزار تومان) به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی به شماره ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه کرمانشاه (یک نسخه از فیش واریزی را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید )

حنحوه ثبت نام و ارسال مدارک :

۱- مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری  ۲۰/۲/۱۳۹۴  خواهد بود.

۲-  به مدارک ناقص و یا ارسال شده بعد از مهلت مقرر ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۳- زمان و مکان برگزاری مصاحبه درزمان مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

داوطلبان بایستی کلیه مدارک لازم را از طریق پست سفارشی به نشانی : کرمانشاه – باغ ابریشم – دانشگاه رازی – سازمان مرکزی- دفتر استعدادهای درخشان – کد پستی ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶ ، ارسال و رسید پستی آن را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگه دارند .

بدیهی است دانشگاه در ارتباط با مدارکی که به صورت دستی تحویل داده می شود ، مسئولیتی نخواهد داشت .

روی پاکت حتما قید شود : متقاضی پذیرش بدون آزمون – سهمیه استعداد درخشان  در رشته / گرایش

جدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری(ph D)

جدول شماره ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

امتیاز مکتسبه

۱

۱-۱-          مقالات علمی- پژوهشی(داخلی و خارجی)مرتبط با پایان نامه

۱-۲-          گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳-           برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی(خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۷

 امتیاز

۴۰ امتیاز

– هرمقاله تا ۷ امتیاز

– گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

– برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

۲

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان نامه

۶ امتیاز

هر مقاله تا ۳ امتیاز

۳

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر( داخلی یا خارجی)

۴ امتیاز

هر مقاله خارجی تا ۲ و هرمقاله داخلی ۱ امتیاز

۴

تألبف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

۴ امتیاز

۵

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

۴ امتیاز

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

۷

۴۰

جدول شماره ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

امتیاز مکتسبه

۶

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

۶ امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۷

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته(بدون احتساب نمره پایان نامه)

۵ امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۸

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی

۳ امتیاز

بیش از ۸ نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد

۹

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

۳ امتیاز

بیش از ۵ نیمسال امتیازی ندارد

۱۰

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

۵ امتیاز

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

۱۱

داشتن مدرک زبان معتبر

۸ امتیاز

طبق جدول شماره ۴

جمع

۳۰

* رشته هایی که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای ۹ نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای ۵ نیمسال تصویب شده اند ، با نظر کمیته مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای ۸ و ۹ بهره مند شوند.

 

جدول شماره ۳- امتیازات مصاحبه (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

۱۲

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

۳ امتیاز

۱۳

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

۳ امتیاز

۱۴

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

۳ امتیاز

۱۵

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

۳ امتیاز

۱۶

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

۳ امتیاز

۱۷

همراستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه

۱۵ امتیاز

جمع

۳۰

 

جدول شماره ۴- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT

 (MCHE)

IELTS

(Equivalent)

TOEFL

(IBT)

TOEFL

(computer)

TOEFL PAPER+

TOLIMO

حداکثر امتیاز

۱۰۰-۹۰

۰/۹-۷

۱۲۰-۹۶

۳۰۰-۲۵۰

۶۸۰-۶۰۰

۸

۸۹-۸۵

۹/۶-۵/۶

۹۵-۸۶

۲۲۹-۲۳۲

۵۹۹-۵۷۵

۷

۸۲-۸۰

۲/۶-۶

۸۵-۷۶

۲۳۱-۲۱۳

۵۷۳-۵۵۰

۶

۷۹-۷۵

۹/۵-۵/۵

۷۵-۶۶

۲۱۲-۱۹۶

۵۴۹-۵۲۵

۵

۷۲-۷۰

۴/۵-۵

۶۵-۵۶

۱۹۵-۱۷۳

۵۲۴-۵۰۰

۴

۶۹-۶۵

۹/۴-۵/۴

۵۵-۴۶

۱۷۲-۱۵۲

۴۹۹-۴۷۵

۳

۶۴-۶۰

۲/۴-۴

۲۵-۳۶

۱۵۱-۱۳۳

۳۷۳-۳۵۰

۲

۵۹-۵۰

۹/۳-۵/۳

۳۵-۲۹

۱۳۲-۱۱۳

۳۳۹-۳۲۵

۱

 

در صورتیکه لینکهای دانلود فعال نیستند یا چنانچه شما صاحب اثر فایل منتشر شده در این صفحه هستید و خواهان حذف لینک دانلود فایل هستید، در قسمت نظرات در پایین صفحه اعلام فرمایید

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *