اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتری ۹۴ دانشگاه هرمزگان

shakes-news

دانشگاه هرمزگان  بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری  در سال ۹۵ – ۹۴ دانشجو می پذیرد .

دانشگاه هرمزگان با استناد به آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری   به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ و ابلاغیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰  مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ از بین دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی از طریق بررسی و ارزیابی سوابق علمی ، پژوهشی و انجام مصاحبه، در مقطع دکتری رشته های مندرج در جدول زیر دانشجو می پذیرد.

برنامه ریزی درسی

مهندسی عمران – سازه های دریایی

مشاوره خانواده

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی- هواشناسی

شیلات – تکثیروپرورش آبزیان

علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی- فیزیک دریا

شیلات – تولیدوبهره برداری

زیست شناسی دریا – جانوران دریا

بیابان زدایی

مهندسی عمران – سازه

علوم ومهندسی آبخیزداری

مهندسی عمران – مکانیک خاک وپی

   الف) شرایط عمومی:

  1. اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
  2. دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل.
  3. نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.
  4. ارائه گواهی مبنی براتمام دوره خدمت نظام وظیفه تا ۱۳۹۴/۶/۳۱ برای داوطلبان در حال خدمت.

  ب) شرایط اختصاصی:

۱٫ متقاضی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد روزانه یا نوبت دوم از یکی از دانشگاههای دولتی باشد.

تبصره: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که حداکثر تا ۱۳۹۴/۶/۳۱  فارغ التحصیل می شوند نیز می توانند با اخذ گواهی معتبر از دانشگاه محل تحصیل و ارسال آن به همراه مدارک مربوطه، از تسهیلات آیین نامه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره مند گردند.

۱-۱: بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

۱-۲: کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست

۱-۳: داشتن میانگین کل ۱۶ در دوره کارشناسی و میانگین ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.

۱-۴: کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان(MCHE  یا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت)

جدول شماره ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

۱

۱-۱-             ممقالات علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

۱-۲-             گگواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳-             ببرگزییدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی خوارزمی،فارابی ،رازی و اابن سینا

۷

۴۰

–          ههر مقاله تا ۷ امتیاز

–          گگواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

–          ببرگزیدگی داخلی تا ۳ وبین المللی تا ۷ امتیاز

۲

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان نامه

۶

هر مقاله تا ۳ امتیاز

۳

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر(داخلی یا خارجی)

۴

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

۴

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

۴

۵

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

۴

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

جمع

۷

۴۰

جدول شماره ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

۶

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی( پیوسته و ناپیوسته)

۶

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۷

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته(بدون احتساب نمره پایان نامه)

۵

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۸

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

۳

بیش از ۸ نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.

۹

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

۳

بیش از ۵ نیمسال امتیازی ندارد.

۱۰

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

۵

رتبه ۱ تا ۳ ، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

۱۱

داشتن مدرک زبان معتبر

۸

طبق جدول شماره ۴

جمع

۳۰

رشته هایی که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی پیوسته برای ۹ نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای ۵ نیمسال تصویب شده اند با نظر کمیته مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای ۸ و ۹ بهره مند شوند.

جدول شماره ۳- امتیازات مصاحبه

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

۱۲

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

۳

۱۳

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

۳

۱۴

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

۳

۱۵

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

۳

۱۶

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

۳

۱۷

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه

۱۵

جمع

۳۰

جدول شماره ۴- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT

(MCHE)

IELTS

Equivalent

TOEFL

IBT

TOEFL

Computer

TOEFL PAPER+

TOLIMO

حداکثر امتیاز

۱۰۰-۹۰

./۹-۷

۱۲۰-۹۶

۳۰۰-۲۵۰

۶۸۰ -۶۰۰

۸

۸۹-۸۵

۹/۶-۵/۶

۹۵-۸۶

۲۳۹-۲۳۲

۵۹۹-۵۷۵

۷

۸۴-۸۰

۳/۶-۶

۸۵-۷۶

۲۳۱-۲۱۳

۵۷۴-۵۵۰

۶

۷۹-۷۵

۹/۵-۵/۵

۷۵-۶۶

۲۱۲-۱۹۶

۵۴۹-۵۲۵

۵

۷۴-۷۰

۴/۵-۵

۶۵-۵۶

۱۹۵-۱۷۳

۵۲۴-۵۰۰

۴

۶۹-۶۵

۹/۴-۵/۴

۵۵-۴۶

۱۷۲-۱۵۲

۴۹۹-۴۷۵

۳

۶۴-۶۰

۴/۴-۴

۴۵-۳۶

۱۵۱-۱۳۳

۴۷۴-۴۵۰

۲

۵۹-۵۰

۹/۳-۵/۳

۳۵-۲۹

۱۳۲-۱۱۳

۴۴۹-۴۲۵

۱

ج) مدارک مورد نیاز

۱-فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام (به پیوست می باشد)

۲- دو قطعه عکس ۴*۳ جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها (یک قطعه عکس به فرم تقاضانامه الصاق شود).

۳- تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

۴- اصل فیش واریزی به مبلغ هفتصد هزار ریال (۰۰۰/۷۰۰ ریال) بابت حق ثبت نام به حساب شماره (۱۵۶۳۹۶۸۲۰) به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه هرمزگان نزد بانک ملت شعبه نخل ناخدا بندرعباس.

۵- تصویر گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تبصره: برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تایید اتمام دوره مزبور تا پایان نیمسال مربوطه از دانشگاه محل تحصیل، همچنین ارسال ریز نمرات واحدهای گذرانیده شده ضرورت دارد.

۶- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.

۷- مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات پژوهشی مندرج در آیین نامه.( موضوع جدول شماره ۱)

 ۸- کپی چکیده پایان نامه وصفحه مشخصات پایان نامه ( عنوان پایان نامه، نام دانشجو و اساتید راهنما و مشاور)

۹- مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات آموزشی مندرج در آیین نامه.( موضوع جدول شماره ۲)

۱۰- توصیه نامه از استاد راهنما و یک استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد.

د) نحوه ثبت نام:

داوطلبان می بایست کلیه مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۴/۲/۳۱  با پست پیشتاز به نشانی : “بندرعباس – کیلومتر ۹ جاده میناب- پردیس دانشگاه هرمزگان- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی – دفتر استعدادهای درخشان ” ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. لطفاً بر روی پاکت عنوان “مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری مهر ۱۳۹۴″ و نام رشته  و گرایش دوره دکتری مورد تقاضا ذکر شود.

تذکر۱:  فرم تقاضا نامه بصورت تایپ شده تکمیل و ارسال گردد.

تذکر۲: به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ پست شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر۳: مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری با شماره تلفن ۳۳۳۷۷۰۴۹ – ۰۷۶  تماس حاصل نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/